UAB „RVL klinika“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „E.komercijos modelio diegimas UAB „RVL klinika“

UAB „RVL klinika“  yra atidaryta 2019 metais RVL šeimos sveikatingumo centras Zujūnuose, Vilniuje. Abu mūsų šeimos centrai teikia visas savo sričių medicinines paslaugas po vienu stogu, skirtas kiekvieno gyvenimo gerovei gerinti. Įmonėje dirba visų sričių specialistai nuo šeimos gydytojų iki visų kitų sričių specialistų, kurie teikia paslaugas įvairiems pacientams. Įmonei atsirado poreikis sukurti el. parduotuvę, kurioje būtų parduodamos parduotuvės paslaugos ir susiję produktai bei įdiegti  klientų aptarnavimo sistemą, kurioje klientai galėtų pasirinkti  specialistus  ir paslaugas, kalendoriuje tinkamą vizito laiką, būtų prieinama  klientų registracijos modulis  ir valdymas, atsiskaitymai, istorija.

Projekto metu UAB „RVL klinika“ automatizavo ir skaitmenizavo daug procesų, kurie buvo vykdomi rankiniu būdu. Sukurtoje el. parduotuvėje parduodamos paslaugos ir susiję produktai bei įdiegta  klientų aptarnavimo sistema, kurioje klientai gali pasirinkti  specialistus  ir paslaugas, kalendoriuje tinkamą vizito laiką, prieinamas  klientų registracijos modulis  ir valdymas, atsiskaitymai, istorija.

UAB „RVL klinka“ įgyvendina iš dalies Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą: „E.komercijos modelio diegimas UAB „RVL klinikoje“ pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19“ priemonę, kurios tikslas paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto tikslas – paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 48.600,00 Eur investicijų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 19 mėnesių.

Scroll to Top